Home Chemie Klantverhalen Vol gas veilig in bedrijf stellen

Vol gas veilig in bedrijf stellen

Gate terminal B.V., een joint venture tussen Gasunie en Vopak, ondersteunt haar klanten met logistieke dienstverlening voor op- en overslag van vloeibaar aardgas (Liquid Natural Gas, LNG). Grote zeeschepen voeren LNG aan, waarna Gate terminal B.V. de LNG overpompt naar drie opslagtanks voor tijdelijke opslag. Op verzoek van haar klanten kan Gate terminal B.V. de LNG verdampen tot aardgas en doorleveren aan het distributienetwerk voor de Europese gasmarkten voor industriële en huishoudelijke gebruikers. De terminal is operationeel vanaf 2011 en heeft een doorvoercapaciteit van 12 miljard kubieke meter per jaar (bcma) die in de toekomst kan worden uitgebreid tot 16 bcma. Daarnaast heeft Gate terminal B.V. de mogelijkheid om LNG te laden in kleinere schepen enin tankwagens ook wel “small scale” genoemd. Deze leveren de LNG onder meer als schone brandstof aan respectievelijk de scheepvaart en vrachtwagen tankstations.

Groeiende behoefte schonere brandstoffen

“LNG heeft de toekomst”, zo legt Marco Azzarelli uit. Hij is als constructie manager van Gate terminal B.V. verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe terminal. “De komende twintig jaar zal de vraag naar schoner gas verdubbelen. Liquefied natural gas is dus belangrijk in Noord-Europa. Bovendien is er een emissieregeling vastgesteld om ervoor te zorgen dat schepen minder vervuilend worden. LNG maakt dat mogelijk, omdat dit één van de schonere brandstof alternatieven is. Het vloeibare aardgas wordt opgeslagen in speciale tanks. Eén van de grootste exporteurs ter wereld gaat de LNG via onze nieuwe terminal met haar schepen verder exporteren.”

Extra uitdagingen

Het feit dat het om het aansluiten van de nieuwe terminal op de bestaande installaties gaat, zorgde voor extra uitdagingen. De nieuwe installaties moesten namelijk passen in de bestaande infrastructuur die er al jaren ligt. Daarbij bleven de bestaande terminals al die tijd actief. “Dat was een uitdaging binnen een uitdaging. Actemium regelde de gehele aansluiting van het E&I-gedeelte. “We hadden vergunningen nodig van de bestaande terminal en we moesten afspraken maken over shutdowns om het elektrische gedeelte te kunnen installeren in de nieuwe terminal. Daar kwam bij dat de doorlooptijd heel kort was. We hadden slechts 14 maanden om het hele project te realiseren. Bert Bogaarts, projectleider van Actemium vult aan: “Voor de bouw van de elektrische installatie stond aanvankelijk 10 maanden. Omdat wij als E&I partij aan het eind van de keten werken, kwam de deadline steeds dichterbij. Uiteindelijk hebben we ons werk in 4,5 maand opgeleverd. Daar zijn we best trots op!”

Snel, maar wel veilig

Actemium haalde de deadline, maar dat ging niet ten koste van de veiligheidschecks die onvermijdelijk bij het werken met LNG horen. “Veiligheid is het allerbelangrijkste in ons werk”, zegt Azzarelli. “Ik schat dat Actemium 10.000 kwaliteitscontroles heeft gedaan. Ondanks deze enorme hoeveelheid controles en het papierwerk dat daarbij hoort, is al het werk goed en op tijd uitgevoerd. We hebben Actemium dan ook niet voor niets tot twee keer toe uitgeroepen tot “Contractor of the Month” voor haar veilige manier van werken!”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Gate terminal B.V..