Utilities engineering: hoogste rendement, laagste energierekening

Feit: qua utilities is er binnen industriële processen nog veel winst te halen. Bij Actemium zorgen we dat utilities zo slim mogelijk worden ingezet. De kunst is om een ideale balans te vinden tussen een uitgekiende inzet van utilities en een optimale kwaliteit van het productieproces.

Doordacht richting lagere kosten

Utilities zijn onlosmakelijk met een fabriek verbonden. Stoom, gas, water en elektriciteit voorzien de processen van de benodigde energiestromen. Juist omdat het om zoveel verschillende elementen gaat, is een doordachte strategie van belang. Onze engineering is erop gericht dat jullie een zo hoog mogelijk rendement behalen tegen de laagste kosten.

Dit zijn de uitgangspunten

Natuurlijk: de installaties moeten altijd beschikbaar zijn. Daar komt nog eens bij dat er onder alle omstandigheden voldoende capaciteit moet zijn om te produceren. En omdat utilities verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de energierekening, ligt er een scherpe focus op energiebesparing. Hiermee hebben we meteen de uitgangspunten van het ontwerpen en optimaliseren van jouw utilities te pakken.

Slim, dus duurzaam

Een energie-efficiënte houding biedt veel mogelijkheden. Laat staan als dat al in de ontwerpfase van uw fabriek of fabrieksonderdelen meegenomen wordt. Bij Actemium werken we slim en dus vanuit de duurzaamheidsgedachte. Denk aan energiebesparende maatregelen als warmteterugwinning, maar ook aan minder afvalstromen en circulaire afvalstromen.

Waken voor overdimensionering

Het voordeel van werken met een industriële partner als Actemium? We kennen de technieken en de processen binnen de industrie. Wij waken voor overdimensionering en daardoor onnodig energieverbruik; we engineeren jouw utilities immers vanuit onze vergaande kennis van de productieprocessen. Utilities zijn voor jou een indirecte kostenpost. Wij zetten ze daarom kostenefficiënt in, alles ten gunste van je primaire voortbrengingsproces.

Wil je meer weten over utilities engineering? Neem voor meer informatie contact op met:
Martin van Hal
Business Unit Manager - Veendam / Zwolle
[javascript protected email address]
+31 (0)6 25 73 45 60
Voor algemene vragen kun je ook gebruik maken van onderstaand contactformulier