Home Manufacturing Klantverhalen Actemium verbetert de productieflow en de machineveiligheid van producent van duurzame bouwmaterialen
"Sommige werkzaamheden zijn niet meer nodig of kunnen anders omdat ze hun beveiliging beter voor elkaar hebben.”

Actemium verbetert de productieflow en de machineveiligheid van producent van duurzame bouwmaterialen

Manufacturing tag corner Machine Safety tag corner

In samenwerking met de klant heeft Actemium de machineveiligheid in hun fabriek geautomatiseerd en verbeterd. Dit levert naast optimale veiligheid voor de operators ook een betere productieflow op. “Ze hebben de juiste balans gevonden tussen veiligheid en haalbaarheid. De mind set binnen de organisatie is veranderd waardoor ze voortaan daadkrachtiger kunnen doorpakken bij veiligheidsvraagstukken.” aldus Arie van den Heuvel, Lead Engineer Hardware en Specialist Machineveiligheid.

Functionele machineveiligheid

Van den Heuvel heeft als specialist machineveiligheid vanuit Actemium de producent van duurzame bouwmaterialen geadviseerd en geholpen bij hun vraagstuk. “Zij zochten een partij die hen kon ondersteunen in een traject naar meer functionele machineveiligheid. Ze hadden twee nieuwe, grote machines gekocht die qua machineveiligheid anders geconfigureerd worden dan zij gewend waren.” legt Van den Heuvel uit.

“Machineveiligheid vinden zij erg belangrijk. Het is een specialisme en daarom was het van belang dat de partij die hen in dit traject zou gaan ondersteunen er helemaal in thuis is. Dit gecombineerd met de behoefte om hierin zelf meer kennis te vergaren, heeft het hen doen besluiten om met ons het traject vervolg te geven.” vervolgt Van den Heuvel.

“Samen met elkaar hebben wij hierin de eerste stappen gezet. Rond de nieuwe machines staat een hek dat automatisch dichtgaat en veilig wordt gesteld. We hebben de software zo ingericht dat zij voldoen aan alle eisen. Het automatiseren van de veiligheid is een grote verbetering, omdat ze meteen ook een stuk monitoring kunnen doen.”

Het automatiseren van de veiligheid is een grote verbetering, omdat ze meteen ook een stuk monitoring kunnen doen.

Actemium verbetert de productieflow en de machineveiligheid van producent van duurzame bouwmaterialen

Risicoanalyse

Naast de nieuwe machines keek Actemium ook mee naar de beveiliging van het bestaande machinepark. De safety-afdeling van de klant had al een risico-inventarisatie gemaakt, maar die was vooral gericht op zaken zoals Arbo-veiligheid en milieu.  

Actemium nam de analyse samen met de klant door en inventariseerde gevaarlijke onderdelen in de twee productielijnen. Van den Heuvel: “Beide productielijnen voor glasvliesrollen hebben walsen die kort op elkaar draaien. Als je hand daarin bekneld geraakt, loop je zwaar letsel op. Om dit te voorkomen, hebben we met elkaar uitgezocht welke hardware en veiligheidsregels nodig waren. Het actueel houden van de wetgeving blijkt een stevige inspanning. Daarom hebben zij besloten om die in te huren wanneer nodig.

Vroeger was het vooral de verantwoordelijkheid van de operators om bij bepaalde zaken de machines veilig te stellen. Zij werden daar ook in getraind. Ze wilden echter samen met de operators een stap extra zetten om de veiligheid nog beter te borgen.”

Ze wilden samen met de operators een stap extra zetten om de veiligheid nog beter te borgen.

Actemium verbetert de productieflow en de machineveiligheid van producent van duurzame bouwmaterialen

Juiste balans

Om de operators bij het traject te betrekken en te kijken hoe sommige zaken anders en veiliger konden worden gedaan, nam de SHE-afdeling van de klant interviews met hen af over hun dagelijkse werkzaamheden. Een speerpunt was het vinden van de juiste balans tussen veiligheid en haalbaarheid. “De machines zijn grote gedrochten en mensen zijn inventief”, verklaart Van den Heuvel. “Ze wilden aan de voorkant meteen regelen dat de nieuwe veiligheidsregels ook werkbaar zouden zijn. Vervolgens hebben we samen gekeken naar technische oplossingen om de machines makkelijk veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ze bij gevaar blokkeren.

We zijn ook samen op zoek gegaan naar de onderdelen die we hiervoor nodig hadden. Tot onze verrassing bood nog niet iedere leverancier hardware aan die ook gecertificeerd was. Door het combineren van safety-kennis en proceskennis, is het gelukt de bestaande motorbesturing naar de huidige norm te tillen.”

Veiligheidsbewustzijn veranderd

Van den Heuvel kijkt terug op een superleuk traject: “De mind set van de klant in de zin van veiligheid is veranderd. Zij maakten het zichzelf vaak onmogelijk moeilijk doordat ze op een te hoog veiligheidsniveau gingen zitten. Ze waren vaak overbezorgd en keken op die manier ook naar hun machines. Dat maakte het moeilijk om vanuit de risico-inventarisatie naar oplossingen te komen. Ze hebben eerst een stapje terug moeten doen om te kijken of ze bepaalde zaken anders konden veiligstellen. Bijvoorbeeld door hekken rond machines te zetten. Wij keken heel kritisch naar de energiebronnen, gevaarlijke onderdelen en de wijze waarop ze machines veilig konden afschakelen en aanzetten. We vroegen stevig door om de juiste dingen te doen en het juiste proces aan te leren. Dit heeft er ook toe geleid dat zij voortaan ook intern sneller terzake kunnen komen en daadkrachtiger zijn in beveiliging.”

Productieflow verbeterd

Door het veiligheidstraject is ook de productieflow verbeterd. “Sommige werkzaamheden zijn nu niet meer nodig of kunnen anders omdat ze hun beveiliging beter voor elkaar hebben.” De eerste samenwerking is zo goed gegaan dat er een vervolgtraject komt. “Door de jaren heen is hun productieproces veel dynamischer geworden. Er zijn allerlei specifieke toepassingen bijgekomen. Als een operator een bepaald product moet toevoegen aan een batch, moet hij nu nog met emmertjes stof twee trappen op. Qua veiligheid is dat niet optimaal. Met onze hulp zijn ze hun MES-applicatie aan het uitbreiden zodat de operator geautomatiseerd, via SCADA voor bepaalde grondstoffen de dosis kan aanpassen. Ze blijven continu verbeteren.”

Sommige werkzaamheden zijn nu niet meer nodig of kunnen anders omdat ze hun beveiliging beter voor elkaar hebben.

Actemium verbetert de productieflow en de machineveiligheid van producent van duurzame bouwmaterialen

Projectdetails

Geleverde oplossingen
Machineveiligheid

Integraties
Geen

Ideeën uitwisselen?

We zijn benieuwd naar jouw volgende stap en denken er graag over mee!

Stel daarom hier je vraag. Of neem contact op met een van onze experts.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.