Home Maintenance Nieuws & Blogs Nieuwe Safety Leadership training
Continu investeren in veiligheid:
Nieuwe Safety Leadership training
Maintenance tag corner

Of we nu E&I-installaties onderhouden of een fabrieksstop uitvoeren: bij Actemium staat veiligheid op één. Ons streven is nul ongevallen en nul procent uitval door beroepsziekten. We noemen dit ook wel Safety Excellence. We zetten fors in op het creëren van meer veiligheidsbewustzijn onder onze medewerkers. Zo hebben 120 leidinggevenden onlangs in kleine groepen een nieuwe Safety Leadership training gevolgd. Deze training richtte zich op leidinggevenden die de veiligheidsprestaties van zowel zichzelf als van hun medewerkers willen verhogen. 

“Onze organisatie is continu in beweging”, vertelt Health & Safety manager Steve Flannigan. “Er zijn nieuwe mensen aangenomen en er zijn andere bedrijven overgenomen. Het werd daarom tijd om het Safety Excellence programma opnieuw onder de aandacht te brengen. Dus even terug naar de basis, zodat alle neuzen weer dezelfde richting op staan en iedereen weer op één lijn acteert. Vooral de leidinggevenden, want sterk leiderschap is belangrijk. Zij hebben de verantwoordelijkheid om medewerkers te leren dat ‘hun hoofd blijft waar hun handen zijn’. Wanneer medewerkers focussen op, en zich bewust zijn van wat zij aan het doen zijn, werken ze ook veilig(er).” 

Beleid

“Bij het eerste deel van de training was het belangrijk dat iedereen wist waar de organisatie voor staat. Er is gesproken over de missie en visie van de organisatie en het daaruit voortvloeiende beleid. Verder is het Vademecum behandeld. Dit is het handboek van VINCI Energies dat aangeeft welke richtlijnen van toepassing zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de organisatie en welke tools beschikbaar zijn.”

Lijnverantwoordelijkheid

“Wij hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar de leidinggevenden hebben de taak om hun mensen te stimuleren om elke dag alert te zijn op risicovolle situaties en zo te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom ging het tweede deel van de training in op lijnverantwoordelijkheid. Trainer Marno Lips bood concrete tools om deze omgeving te creëren. Een goede werkvoorbereiding is even belangrijk als de medewerker in het veld. Werken de medewerkers met de juiste middelen? Werken ze volgens de juiste procedures? Is alles veilig voordat ze beginnen? We hebben een hoog veiligheidsniveau binnen de organisatie, maar we moeten waken voor veiligheidsblindheid. In feite moeten we het punt bereiken dat veiligheid in ons DNA zit.”

Vervolg

“De Safety Leadership training krijgt zeker een vervolg. Het komende jaar volgen de leidinggevenden nog twee modules. Module twee behelst diverse trainingen, zoals een self-assessment, het herkennen en erkennen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en gespreks- en observatietechnieken. In de laatste module wordt de werking van ons managementsysteem behandeld en kijken we naar diverse procedures, formulieren en rapportages.”