Home Food Klantverhalen Succesvolle MES aanpak bij Aviko Rixona Venray, rolt Actemium ook in Warffum uit

Succesvolle MES aanpak bij Aviko Rixona Venray, rolt Actemium ook in Warffum uit

Food tag corner MES / MOMS tag corner

Aviko Rixona in Venray werkte met een enigszins verouderd MES-pakket waarvoor geen ondersteuning meer ingekocht kon worden. Hierdoor kregen ze te maken met verschillende uitdagingen. Er was veel maatwerk rondom het pakket geprogrammeerd waardoor de software niet beheersbaar was. Een upgrade was niet mogelijk. De interfacemogelijkheid met het ERP-systeem (SAP) was zeer beperkt en een flexibele user interface ontbrak.

Papierstroom vervangen voor MES

Rixona diende zelf te voorzien in de koppeling met het ERP-systeem, het up-to-date houden van de functionaliteiten en het onderhoud van de software. Daarnaast waren de OEE-registratie en rapportage onvoldoende en was er veel winst te behalen met betrekking tot de storings- en stilstandsregistratie. Een storing werd door tijdgebrek vaak niet geanalyseerd waardoor deze onverklaard bleef en de storingsoorzaak dus onbekend. De procesregistraties werden veelal op papier bijgehouden en ingevoerd in zelfgeschreven MS Access toepassingen. Een tijdrovende en foutgevoelige bezigheid. Kortweg, tijd om de papierstroom te vervangen voor een nieuw systeem!

Gestructureerde projectaanpak

Aviko Rixona heeft met behulp van een consultant van Actemium een User Requirement Specification (URS) geschreven volgens de ISA-95 standaard. Dit URS vormde de basis voor de selectie van een software platform. Op basis van kennis en kunde is Actemium gekozen als system integrator om met het gekozen platform de uitrol te realiseren.

Rick Booij, Consultant bij Actemium vertelt: ‘We zijn begonnen met het schrijven van een Functional Design Specification (FDS) per proces. Denk hierbij aan de aardappelontvangst, het schillen en snijden, de vlokken- en granulaatproductie, het mengen, het vullen, het verpakken en verzenden. We hebben daarbij de eisen van het URS als uitgangspunt genomen. Zoals onder andere:

 • gegevensvastlegging volgens Single Source of Truth (SPOT) principe
 • een koppeling volgens Single Point of Configuration (SPOC)
 • een eenvoudig te bedienen en te beheren systeem
 • flexibel en snel in kunnen spelen op wijzigingen in processen en organisatie
 • (real time) informatievoorziening in de juiste vorm, aan de juiste personen en op de juiste plek en tijd
 • het systeem voor ten minste 10 jaar up-to-date brengen en houden’

Na de specificatie is op locatie van Actemium de oplossing gerealiseerd en getest op de ontwikkelomgeving. Vervolgens is de oplossing op een testomgeving van Aviko Rixona ingericht en zijn de integratietesten zelfstandig door medewerkers van Rixona uitgevoerd. Doordat deze testomgeving volledig is ingericht, inclusief PLC, SCADA, MES en ERP, kon er zeer uitgebreid getest worden en kon de omgeving uitstekend gebruikt worden voor de opleiding van eindgebruikers.

MES in de praktijk

Rick Booij: ‘Een belangrijk doel van het project was het verminderen van de papierstroom en de bijbehorende administratieve handelingen, inclusief de foutkans, voor de operators . Dit kan alleen indien de registratie door operators vervangen wordt door automatische procesregistratie. Om dit goed te borgen heeft Actemium een gestandaardiseerde interface opgezet voor de communicatie tussen de MES-applicatie en de PLC. De interface is nu voor elke PLC en bij elke lijn hetzelfde. Dat was niet noodzakelijk, maar levert enorm veel voordelen op.’

De gestandaardiseerde interface wordt zowel gebruikt voor procesregistraties als voor de orderexecutie. Wanneer een order in MES wordt gestart, zorgt het systeem ervoor dat alle informatie naar het automatiseringssysteem van de productielaag wordt verzonden. Bijvoorbeeld naar de palletiser, maar ook naar het SCADA-systeem voor visualisatie. Alle onderdelen van de productielijn worden klaargezet voor de order.

Voordelen na MES-implementatie

Rick vervolgt: ‘Sinds de nieuwe MES-implementatie is de bedrijfsvoering van de fabriek sterk verbeterd. Niet alleen op technisch gebied, maar ook organisatorisch. Zo is er geen afkeur of klacht meer geweest door foutieve codering of labeling van de producten. En ook de volgende resultaten zijn gerealiseerd:

 • beter inzicht in storingsoorzaken (pareto analyse)
 • minder administratieve correcties in SAP
 • betrouwbare OEE rapportage
 • gestandaardiseerde interfaces tussen MES, SCADA en PLC’s
 • beter inzicht in traceability details en
 • vereenvoudigd masterdatabeheer (centraal via SAP)

Uitrol in Warffum

De succesvolle aanpak in Venray wordt de komende tijd ook uitgerold in Warffum. Er wordt daarbij gewerkt met dezelfde MES-template, zodat de werkwijze op beide vestigingen gelijk is.

Meer informatie?

Rick Booij
Business consultant - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 46 84 80 99