Home Consultancy Nieuws & Blogs Actemium op weg naar een veilige Factory of the future

Actemium op weg naar een veilige Factory of the future

Consultancy tag corner

De laatste jaren worden we belaagd door termen als Industry 4.0, Smart Industry en IoT om het ultieme doel te bereiken: ‘Factory of the future’. Wat die factory of the future dan inhoudt, daar verschillen de meningen nog over, maar duidelijk is dat het iets te maken heeft met veel data, slimme apparaten die met elkaar communiceren en een cloud. Ook Actemium heeft een visie ontwikkeld over factory of the future.

In deze visie is het licht in de fabriek uit! De fabriek wordt op afstand bestuurd en alleen voor preventief onderhoud komt er nog iemand in de fabriek. Dat preventieve onderhoud wordt trouwens zelf aangevraagd door de betreffende machine, die in contact staat met systemen in de cloud waarop onder andere onderhoudsinformatie is te vinden. Op basis van deze informatie bepaalt de machine zelf op welk moment onderhoud gepleegd moet worden en welke personen en middelen hiervoor ingepland moeten worden. De systemen in diezelfde cloud bieden de plant manager vanaf elke gewenste locatie actueel inzicht in de prestaties en conditie van zijn productiefaciliteiten. De fabriek van de toekomst is modulair opgezet, dat wil zeggen dat een fabriek functies koopt in plaats van machines. Deze functies worden met elkaar verbonden, niet alleen binnen een fabriek maar ook tussen leveranciers en klanten.

Industriële veiligheid

In de komende jaren zal Actemium gaan werken aan het verwezenlijken van deze factory of the future in het eigen Edulab. En net als bij een ‘echt’ project kan niet alles in één keer gerealiseerd worden. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Eén van de keuzes die wij hebben gemaakt, is eerst de randvoorwaarde van de factory of the future te realiseren: industriële veiligheid in de breedste zin van het woord. Bij toepassing van futuristische technologie moet ook in de factory of the future de veiligheid van mensen, machines en producten gewaarborgd blijven en mag deze op geen enkele manier in gedrang komen. Dit vereist een veilige basis  en veilige implementatie van stappen op weg naar de factory of the future. Procedures moeten hierop worden voorbereid.

Bundeling van kennis en kunde

Zoals gezegd gaat het bij Actemium om industriële veiligheid in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat wij onder industriële veiligheid niet alleen procesveiligheid, machineveiligheid en ATEX verstaan, maar ook voedselveiligheid en cyberveiligheid. Wij geloven namelijk dat al deze onderwerpen elkaar raken. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Een machine met bewegende delen kan een risico vormen voor mensen in de omgeving. Omdat de bewegende delen worden aangestuurd door een besturing die op een netwerk is aangesloten, ontstaat een combinatie van machineveiligheid en cyberveiligheid. Het één kan niet los gezien worden van het ander. Verder zien wij overeenkomsten in de aanpak van het inventariseren van risico’s en het afwegen van risico’s. Daarom bundelt Actemium de kennis en kunde op het gebied van procesveiligheid, machineveiligheid, ATEX, voedselveiligheid en cyberveiligheid in het thema Industriële Veiligheid, waarover u dit jaar meer zult horen.

Mocht u na het lezen van dit artikel meer willen weten over onze visie op de Factory of the future, neem dan gerust contact op. Wij zijn er klaar voor…

Meer weten over onze visie op de Factory of the future?

Wij zijn benieuwd hoe jij hierover denkt en denken er graag over mee! Stel daarom je vraag.

Stephan Verhofstadt
Lead Consultant - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 52 48 22 97

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in ons privacystatement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Via bovenstaande checkbox geef je akkoord op het verwerken van jouw persoonsgegevens.