Home Consultancy Nieuws & Blogs Risico inventarisatie eerste stap naar industriële veiligheid

Risico inventarisatie eerste stap naar industriële veiligheid

Consultancy tag corner

In de Factory of the Future werkt alles automatisch en volgt het “lights out” principe. Dit betekent dat er een keer een tijd komt dat er geen personeel nodig is voor de productieaansturing, maar bijvoorbeeld in het geval van onderhoud en incidenten blijft een veilige toegang voor onderhoudstechnici cruciaal.

Voor de incidentele gevallen dat personeel aanwezig is, blijft industriële veiligheid dus van belang. Naast persoonsgebonden veiligheid worden proces- en machineveiligheid belangrijker, aangezien processen volledig autonoom verlopen en dus in staat moeten zijn te reageren voordat een kritische of gevaarlijke situatie ontstaat. Een toenemend veiligheidsrisico betreft de verregaande integratie van de Factory of the Future in de gehele productieketen en de bijbehorende communicatie met “vreemde” systemen. Een toegeruste IT-infrastructuur met bijbehorende procedures is minimaal nodig om te voorkomen dat deze communicatie door “derden” misbruikt wordt.  Voor Actemium is industriële veiligheid een vanzelfsprekendheid en een primaire voorwaarde binnen de industriële automatisering in de “Factory of the Future”.

Edulab

In het eigen Edulab wordt het conceptueel denken vertaald naar de praktijk.

Dit Edulab, initieel bedoeld om scholieren te enthousiasmeren voor techniek, is de ideale omgeving voor het realiseren van de Factory of the Future.

De eerste stappen naar de Factory of the Future in het Edulab zijn inmiddels gemaakt door eerst alle installaties aantoonbaar veilig te maken volgens de laatste stand der techniek, standaardisatie en normering.

NEN-EN-ISO 13850
Veiligheid van machines – Noodstop – Ontwerpbeginselen

NEN-EN-ISO 13849 1 en 2
Veiligheid van machines-Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

NEN-EN-IEC 62061
Veiligheid van machines–Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen

NEN-IEC 61511
Functionele veiligheid – Veiligheidsystemen voor de procesindustrie

NEN-EN-IEC 61508
Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid

Aanpak

Als eerste is gestart met het uitvoeren van een risico inventarisatie op de Edulab Xorter (een lopende band met wachtrij voor kratten, en enkele sorteermachines, waaronder een bewerkingsstation met robot).

Deze inspecties hebben geresulteerd in volledige rapportages met, waar noodzakelijk, tekortkomingen en aanbevelingen.

Eventuele tekortkomingen, zoals onvoldoende noodstopdrukknoppen, verkeerd geïnstalleerde veiligheidsmaatregelen en incomplete documentatie komen door de gestructureerde aanpak aan het licht.

Bij de aanbevelingen wordt ook meegedacht over de beste beveiligingsmethodiek, zonder de productie te frustreren. Met een efficiënte keuze voor bijvoorbeeld hekwerk met deuren, veiligheidsschakelaars, lichtschermen en drukgevoelige matten kan hierdoor de productiviteit van de machines positief beïnvloed worden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

De komende periode zullen de nodige aanvullingen en aanpassingen worden uitgevoerd, zodat het Edulab volledig aan de machinerichtlijn voldoet.

Middels een veiligheidsaudit zal uiteindelijk getoetst worden of aan alle voorwaarden is voldaan.

Hiermee biedt het Edulab een kijk op de projectaanpak van Actemium, welke met genoegen met u gedeeld wordt. 

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over hoe Actemium u kan ondersteunen in uw industriële veiligheidsvraagstukken?

Neem dan contact met ons op!
Stephan Verhofstadt
Lead Consultant - Veghel
[javascript protected email address]
+31 (0)6 52 48 22 97