In een ludieke setting, de Zandtrechters in Utrecht, vond op 12 oktober 2017 de workshop ‘Breng uw data tot leven’ plaats, georganiseerd door Actemium en Axians, het ICT-merk van VINCI Energies.

Hoe haal ik waarde uit mijn data?

Voor een geïnteresseerd gezelschap binnen de industrie branche schetste Paul van Kempen, Directeur Operations World Class Maintenance en dagvoorzitter, de laatste ontwikkelingen op het gebied van Smart Industrie en Smart Maintenance. De Field Labs en Living Labs trajecten werpen inmiddels hun eerste vruchten af. Echt snel gaat het echter nog niet. Bedrijven kiezen er vaak voor om na een succesvolle pilottest de kat uit de boom te kijken. Bij upscaling staan er meerdere belangen op het spel, niet in de laatste plaats de productietargets. Bij andere bedrijven lijken de onderhoudsafdeling en de operatie toch nog behoorlijk gescheiden werelden, met suboptimalisatie tot gevolg. Wat echter bij alle bedrijven een steeds grotere rol speelt is de inzet van data: de meeste bedrijven beschikken over veel data maar weten hier nog niet goed de waarde uit te halen. Om hierin toch te slagen lijkt samenwerking buiten de grenzen van de eigen afdeling én waarbij de noodzakelijke expertises rond de tafel komen, de sleutel tot succes.


Foto: Paul van Kempen, World Class Maintenance en Dagvoorzitter

Het optimaliseren van snijmolens

Hierna volgde de eerste praktijk case. Jan Willem Bakker, Sr. Predictive Maintenance Engineer bij Suiker Unie in Groningen trapte zijn presentatie af. “We beschikken gelukkig over geweldig goede vakmensen. Daarbij zien we onze uitdaging voornamelijk in het optimaliseren van communicatie en samenwerking op tactisch niveau”. “Analyse en objectieve metingen zijn hierbij noodzakelijk om tot verdere optimalisatie te komen en dienen als onderlegger voor discussie en beslissingen”, vervolgde hij. Jan Willem schetst de praktijksituatie aan de hand van het snijmolen project. Dit project heeft tot doel om het juiste moment voor het vervangen van de messenblokken te voorspellen. Deze voorspelling wordt via een slim algoritme onder de naam “snijmolen assistent” als een advies aan de operators voorgelegd. Zij gaven aan of ze het er mee eens waren of dat het moment van vervanging te vroeg of te laat was. Deze feedback maakt én het voorspellingsmodel beter én betrekt de snijmolen operator meer in het proces. “Ondanks enige scepsis onder een deel van de operators in het begin van dit project, hebben wij door draagvlak te creëren en hen te betrekken bij het project de betrokkenheid verbeterd”, vervolgt hij. “Ook hebben we goed gekeken naar de kwaliteit van onze data, om deze juist te interpreteren”. Inmiddels blijkt dat niet alleen kosten bespaard worden op messenblokken, maar ook dat door de betere snijdsnelkwaliteit een lager energieverbruik én hogere suikeropbrengsten op biet behaald worden.


Foto: Jan Willem Bakker, Sr. Predictive Maintenance Engineer – Suiker Unie

Creëren van draagvlak en de juiste data-analyse

“Zouden we niet graag weten, wanneer onze componenten falen?” Daarmee trapte Arnold Boonman van Actemium, zijn presentatie af. Boonman gaf al snel het antwoord op zijn gestelde vraag: “Ja! Zeker als het kritieke componenten zijn, relatief kostbare of de impact van falen op het productieproces groot is.” Het is dus belangrijk om vanuit onderhoud goed inzicht te hebben in de impact van falende componenten op het gehele productieproces. Zo ook bij Zeeland Refinery. Het kunnen voorspellen van het falen van kleppen is best interessant. Als de impact op productie en de reparatiekosten echter beperkt zijn zal de toegevoegde waarde nihil zijn. Een pilot als deze heeft wel als spin off dat het bij zowel productie als bij de onderhoudsdienst bijdraagt aan de bewustwording dat data waarde heeft voor de organisatie. In dit geval zorgt het ook voor nieuwe inzichten en een aanvullende probleemstelling. Het lekken van kleppen heeft immers wel een directe productietechnische impact. Deze data-analyse vergt niet alleen meer en andere data, maar ook voldoende draagvlak vanuit productie waar de primaire verantwoordelijkheid voor output en kwaliteit ligt. Een mooi voorbeeld waarbij onderhoud en productie elkaar de bal kunnen toespelen.


Foto: Arnold Boonman, Actemium in Goes, Maintenance bij Zeeland Refinery

Hoe kun je als bedrijf starten met big data analyse?

Na een korte pauze nam Michel van Gelder, Data Scientist bij Axians, het woord en zoomde hij in op de mogelijkheden en valkuilen van data gedreven projecten. Michel is betrokken bij de projecten van Suiker Unie en Zeeland Refinery en hij geeft een inkijk in de onderliggende best practices en versnellers die hier zijn toegepast. Concreet kwamen onderwerpen aan bod als agile, datalab, van hindsight naar forsight, demystificeren van de black box, intellectueel eigendom, proof of concept en business case. “Hoe kun je als bedrijf starten met big data analyse?”, vervolgt Michel. “Wat hierbij belangrijk is, is dat je een beslisser en een gebruiker benoemt en iemand met een goede overview. Vervolgens besluit je welke productielijn of welk deel je wilt analyseren en maak ik een voorspelmodel. Het belangrijkste is dat je een goede businesscase maakt, zodat je het voorspelmodel goed kunt toepassen. Mijn belangrijkste tip is: doe het samen en ga het avontuur aan!”


Foto: Michel van Gelder, Data Scientist bij Axians

Toegevoegde waarde van data

Afsluitend werd er door de hele groep gediscussieerd over de kansen bij eenieder om met data tot toegevoegde waarde te komen. Om deze interactie in goede banen te leiden werden een zestal thema’s in de waarde diamant gepresenteerd en door Maurice Meijers, Business Consultant Industry bij Axians, nader uitgelegd. Kansen werden vooral gezien bij het creëren van hogere output, minder storingen en hogere productveiligheid.


Foto: Maurice Meijers, Business Consultant Industry bij Axians