Het kan wel eens gebeuren dat technische medewerkers in hectische tijden geneigd zijn handelingen te verrichten die onnodig risico introduceren. De uitdaging is om hierop alert te blijven en tactvol met diegene in gesprek te gaan. Maar hoe doe je dat? 

Melden van onveilige handelingen en acties

Naast het handelen is het ook belangrijk dat onveilige situaties en acties worden gemeld, zodat we er van kunnen leren om herhalingen te voorkomen. Oók zijn meldingen nuttig om te bepalen welke middelen er nog meer ingezet kunnen worden om letsel of schade te voorkomen. Actemium heeft haar naam als meest voorspelbare onderhoudspartner van Nederland waargemaakt door – geheel in lijn met de verwachtingen – erkenning te krijgen voor het actief voorkomen van onveilig situaties.

Aanspreken blijkt lastig

Het is vaak lastig om in beweging te komen en elkaar aan te durven spreken bij het waarnemen van een onveilige situatie of activiteit. Veel medewerkers gaven tijdens de contractor bijeenkomsten bij SABIC in Bergen op Zoom aan hier moeite mee te hebben vanwege de negatieve lading: het voelt als klikken. Terwijl het juist goed bedoeld is want je wilt dat je collega weer gezond naar huis gaat.

Elkaar coachen

Om deze negatieve lading weg te halen gaan we elkaar niet ‘aanspreken’ maar juist coachen. Hiervoor biedt Symbiosis, het samenwerkingsverband tussen de zeven huiscontractors van SABIC, sinds het laatste kwartaal van 2017 hulpmiddelen die het gemakkelijker maken om elkaar te coachen.

Actemium genomineerd voor beste melding

Een van die hulpmiddelen is de concernmelding. Op donderdag 30 november jl. is er op SABIC vanuit Symbiosis aandacht besteed aan de beste concernmeldingen die door de diverse contractors waren genomineerd. Uit de nominaties zijn per kwartaal drie winnende concerns beloond. Hierbij is Actemium twee keer in de prijzen gevallen; één met een Zilveren beloning voor een melding over het verplaatsen van een te zware gasfles naar de derde verdieping van een fabriek terwijl het werk ook met een lichtere gasfles kon worden uitgevoerd. En één keer een Gouden beloning voor een melding van een lekkende afvoer van een airco-unit in de nabijheid van een hoogspanningsinstallatie.

Actemium komt in beweging bij het constateren van onveilige handelingen en situaties. Hiermee willen we een hoger veiligheidsbewustzijn creëren en we zijn trots dat dit gezien en beloond wordt!