Vanuit de Europese wetgeving moeten olieverwerkende bedrijven de emissie van koolwaterstoffen terugdringen. Dat betekent dat een uitbreiding van fabrieken en installaties onoverkomelijk is. Ook Zeeland Refinery is actief bezig met deze reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, en past hiervoor haar installaties aan.

Installaties klaarstomen voor de toekomst

“Het besturingssysteem van Zeeland Refinery moet uitgebreid worden om de emissiewaardenaar beneden te krijgen. Daar komt de hulp van Actemium om de hoek kijken”, zegt Laurens van ’t Westende die als supervisor vanuit Actemium verantwoordelijk is voor dit project. De twee Business Units van Actemium in Goes zijn bezig aan een project bij Zeeland Refinery op de Vapour Recovery Unit (VRU). Deze unit houdt zich bezig met het opzuigen van dampen van beladingen. “Elke fabriek wordt door middel van meetsystemen geregeld”, vervolgt Laurens. “Dus als er een schip wil laden, zullen de dampen afgezogen moeten worden. Als de VRU de dampen niet kan afzuigen, kan de laden van het schip niet plaatsvinden. Kortom, dit is essentieel voor de voortgang. Alle meet- en regelinstrumenten komen samen in deze besturingskast, de PLC (Programmable Logic Controller) zorgt dat het systeem op een juiste manier werkt.”


Foto: Vapour Recovery Unit (VRU)

Vernieuwen én uitbreiden

Tijdens het project is Actemium verantwoordelijk voor twee zaken, namelijk hetengineeringswerk en het bouwen van de uitbreiding van de besturingskast. “Met twintig Actemium medewerkers hebben wij gewerkt aan de aanpassing in de VRU. Hiervoor hebben wij de bestaande besturingskast vervangen en uitgebreid. Bij deze uitbreiding is het ook van groot belang dat het overzicht in het besturingssysteem beter wordt. Door de kleine en technische ruimte was het een uitdaging om én uit te breiden én het systeem overzichtelijker te maken. De uitdaging zat ‘m met name in de beschikbare ruimte in de besturingskast. Door diverse aanpassingen in de loop der jaren van de besturingskast was er weinig ruimte over. Daarvoor in de plaats moest nu een nieuwe kast komen, waar nog eens een uitbreiding op kwam. Hierbij moesten we ook rekening houden met de toekomst, voor bijvoorbeeld nog een uitbreiding”, zegt Laurens. Het project wordt binnenkort opgeleverd.

  
Foto: nieuwe vacuüm booster pompen (links) en de besturingskast die gebouwd is bij Actemium in Goes (rechts).