Home Maintenance Nieuws & Blogs Trede 4 NEN Veiligheidsladder behaald!

Trede 4 NEN Veiligheidsladder behaald!

De kracht van herhaling

“Het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gemaakt in onze veiligheidscultuur. In juni 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen en nu, een jaar later, zijn de E&I-business units die in de (petro)chemie werken gecertificeerd voor niveau 4 op de NEN Veiligheidsladder”, vertelt Angela Sewgolam vol trots. Angela werkt als Veiligheidskundige bij Actemium. “Bouwen aan onze veiligheidscultuur is een continu proces. Het vergt altijd aandacht, want als je verslapt kun je weer opnieuw beginnen. Ik merk dat onze collega’s hier al goed van doordrongen zijn. Daarom zijn we in 2018 al gecertificeerd voor niveau 3 op de Veiligheidsladder.”

Open communicatie is essentieel

Bij het certificeren op niveau 4 gaat het om hoe je onderaannemers en opdrachtgevers betrekt bij je veiligheidscultuur. “We zien alle inleners als eigen medewerkers”, vertelt Angela. “Zij worden in alle communicatie uitingen meegenomen, zoals toolboxen. Op die manier raken ze bekend met onze veiligheidscultuur waarin we streven naar 0 ongevallen en 0% beroepsziekten, oftewel Safety Excellence.

Stimuleren van incidentmeldingen

“Waar ik ook een enorme verbetering zie, is het melden van incidenten”, gaat Angela verder. “We stimuleren het maken van incidentmeldingen, verwerken dit in ons systeem en koppelen de voortgang terug. Zo zie je wat er met je melding gebeurt, wat heel belangrijk is om meer inzicht te krijgen, maar ook om te laten zien dat de meldingen serieus worden genomen. Ik merk dat iedereen hier goed aan mee werkt en dat collega’s het belangrijk vinden, niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun collega’s. Die open communicatie is heel belangrijk. Zo worden mogelijke veiligheidsrisico’s tijdig in kaart gebracht en kan de hele organisatie hier van leren. Het is mooi om te zien dat onze organisatie hier van doordrongen is en dat we samen verder werken aan een verbeterde veiligheidscultuur.’’

Meer weten?

Actemium zet diverse methoden in om het veiligheidsbewustzijn verder te verbeteren. Zo geven we  Virtual Reality Safety training. Met deze innovatieve methode helpen we medewerkers scherp te blijven en onveilige situaties en incidenten op de werkvloer te voorkomen. In een virtuele omgeving kunnen ze veilig handelingen oefenen waaraan risico’s verbonden zijn. Zo verhogen we hun veiligheidsbewustzijn. Bekijk onze video of neem contact op met onze Veiligheidskundige Niels van Kaam.